Logo

Få din fritid tilbage!
Sæt de administrative opgaver i system

Firmaet

Adminpartner ApS blev etableret i 2016 og formålet er at eje og videreudvikle løsningen foreningsadministration.dk.

Det sekundære formål er at indgå tæt samarbejde med virksomheder der administrerer foreninger og som derfor dels har brug for vores system, dels kan yde support til de foreninger der bruger det.

Adminpartner ApS er søsterselskab til Internetkompagniet ApS som i mange år har udviklet systemer der effektiviserer og automatiserer administrative opgaver.

Kontakt os hvis du har brug for en hjælpende hånd

Brug for en hjælpende hånd?

Selvom foreningsadministration.dk er let at bruge, kan det give mening at outsource nogle af opgaverne.

Det er især administrative opgaver som udføres sjældent der stjæler tiden. Fx. kan den årlige kontingentopkrævning tage væsentligt længere tid end den behøver, fordi man har glemt detaljerne fra sidste år.

Vores tætte samarbejdspartnere udfører opgaverne hyppigere og kender foreningsadministration.dk i detaljer, hvilket medfører at de kan udføre opgaverne meget effektivt.

Det er det budgetsikre alternativ til at ansætte egne medarbejdere, eller drive rovdrift på de frivillige kræfter.
Kontakt os hvis du vil høre mere.